top of page

Vacuna i Cignes Negres

Està clar que la vacuna contra el COVID-19 és l’objectiu d’un món alienat vers una única dinàmica mèdica. Fins al seu descobriment nous hàbits socials s’han imposat configurats en el tele-treball, la tele-relació, la tele-compra i la tele-formació. Cal dir però que aquests hàbits són succedanis d’allò que realment considerem com el treball, la compra i la formació en línia, conceptes molt més estructurats i sofisticats.


Tanmateix en aquest temps de confinament ens hem de fer dues preguntes amb relació al SARS-CoV-2.


Per una part què és, pregunta per la qual tenim una clara resposta: un virus extremadament llest, pretensiós, desafiant i arrogant que s’ha atrevit atacar en primer lloc nogensmenys que als països del món tècnicament, científicament i econòmicament més preparats, als qui a sobre els ha posat en situació d’escac i mat, situació que han evitat recorrent desesperadament a mesures de l’edat mitjana. Un crack de virus!


Però per altra part ens és convenient repreguntar-nos sobre qui és aquest virus i què representa i significa.


Entrem certament en el cap especulatiu, però no per això hem de desestimar intentar respondre a aquesta important repregunta.


Que el SARS-CoV-2 o bé sigui “només” un d’aquells letals virus que en el decurs de la història sacseja la humanitat, és a dir un esdeveniment de “Cigne negre” solitari, o bé sigui una peça més, d’una cadena de respostes “multimodal” que la natura ens està enviant per desestressar-se, implica que la intensitat i profunditat de la nostra reacció com a societat haurà de ser també bastant diferent.


Res millor que uns gràfics per veure el passat i poder fer especulacions sobre el futur.


Que la natura està reaccionant crec n’és prova evident per exemple els gràfics de persones afectades per desastres naturals en les darreres dècades. Des de l’any 1987 hi ha un punt d’inflexió en les estadístiques, especialment per fenòmens climàtics i hidrològics, estadística estudiada pel CRED.


Pel que fa a les malalties d’origen víric, només en aquest inicial segle hem tingut 5 epidèmies/pandèmies considerant que el VIH encara no està erradicat, és a dir una cadència d’1 virus cada quatre anys, una ràtio òbviament estressant i preocupant.


La prudència ens aconsella, crec, a considerar l’alta probabilitat que nous “Cignes negres” ens arribin en format multimodal fruit del Global warming. Fa dècades que la humanitat ha tensat la natura i tardarem dècades també (per molt que ara ens hi escarrassem) en destensar-la.


Ens convé estar preparats tant col·lectivament com individualment en els pròxims temps.

90 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page