top of page

SmartCities versus Pandèmies

Les ciutats, com espai territorial més proper al ciutadà, són la primera línia de contenció davant tota emergència sanitària.


Sota aquesta premissa, les ciutats intel·ligents o “smart cities” esdevindran un context imprescindible per abordar les epidèmies i pandèmies, davant d’un món territorialment interconnectat que les anirà “centrifugant”. Recordem només les darreres dècades: SARS-Cov (2003), H5N1 o grip aviària (2004), MERS (2012), ZIKA (2013), ÈBOLA (2014) i ara eL SARR-Cov-2.


L’increment de la compra online per reduir la presencialitat i el contacte humà en aquestes activitats quotidianes, implicarà alhora l’increment del servei de lliurament de paqueteria. Els autonomos delivery integrats en xarxa amb els Mall Kiosks com a centres de recollida de paqueteria dels destinataris, descongestionaran les vies circula


tòries i contribuiran a un millor medi ambient.


L’accés públic a Internet, considerant que no tothom té una bona connexió en el seu domicili, facilitarà àrees de comunicació i de captació d’informació per part dels ciutadans i famílies econòmicament més vulnerables. Àmplies zones públiques de Wi-Fi són imprescindibles.


A reserva de la problemàtica que comportarà en relació a la privacitat i a les dades personals, la geolocalització s’acabarà desenvolupant si la vacuna no emergeix en el termini més breu tècnicament possible (recordem que encara estem pendents de la vacuna del SIDA). Tenir monitorades a les persones infectades davant d’un virus altament transmissible esdevindrà una tècnica profilàctica. El mateix passarà amb les càmeres termals en espais públics.


Els drons seran els nous flamants ginys dels municipis en temes de seguretat. Permetran a les forces de seguretat cobrir àrees físiques de vigilància més extenses i d’una forma més intensiva sense exposar tant als cossos i forces de seguretat al contagi personal.


Considerant que estudis recents manifesten que la pol·lució pot afectar negativament als malalts de COVID-19, la sensorització de dades ambientals a fi de monitorar la pol·lució per zones, seran útils no simplement per les polítiques mediambientals de la ciutat, sinó també com una qüestió de sanitat pública.


Finalment sens dubte un darrer instrument a integrar seran les aplicacions d’intel·ligència artificial i el Big Data que en el context de cada ciutat, permetrà estudiar i aprofundir eficientment en temes de sanitat col·lectiva en espais públics parametritzats: intensitat de vianants en mercats públics, places, esdeveniments al carrer...


Els SARS-CoV-2 (i cosins genòmics emergents) ens obligarà a desenvolupar les ciutats smart !

45 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page