top of page

Pet-landia

Updated: Nov 28, 2021

En el sector industrial un dels referents borsaris a considerar és el NASDAQ COMPOSITE. En aquest índex cotitzen 5.000 empreses de tot el món relacionades directament i en estat pur amb la indústria i la biotecnologia.


A ningú se li escapa que amb la pandèmia aquest índex ha tingut una revalorització monumental.


De cotitzar a principis de gener de 2020 a 106,84 $ ha passat a maig de 2021 a cotitzar 164,56 $, és a dir un increment del 154,02%. L’exemple espectacular de revalorització ha estat el valor Zoom Video Communications que en el mateix període, d’un preu de cotització de 67,28 $ ha passat a 293,05 $: un increment del 435,56%!


Pel que fa a les farmacèutiques l’evolució és sorprenentment estranya, especialment en aquelles empreses implicades en la vacuna contra la covid-19.


En el mateix període ja esmentat, Pfizer que cotitza en NYSE de Nova York, de 37,41 $ ha passat a 39,58 $. L’altra marca popular AstraZeneca, de 50,09 $ a passat a cotitzar 54,81 $. Sanofi, de 86,02 $ a 85,50 $. Uns testimonials increments de valor. La que sí despunta és Moderna, que de 18,89 $ passa a 160,50 $! Potser l’explicació de la seva revalorització passa pel fet que és una companyia jove, relacionada més amb la investigació biotecnològica que amb la producció farmacèutica.


Tanmateix el mercat borsari ens reserva més sorpreses i curiosament en llocs de mercat veritablement insospitats d’entrada. Tal és el cas de la indústria relacionada amb el mercat de les mascotes.En aquest sentit els ETF o fons híbrids d’inversió que han replicat el índex FactSet Pet Care Index han tingut durant el mateix tram temporal ja esmentat una revalorització superior al NASDAQ COMPOSITE.Aquest índex, de cotitzar el gener de 2020 a 2.120,39 punts, ha passat el maig de 2021 a cotitzar a 3.741,29 punts, és a dir un increment del 176,44% de revalortizació, i per tant, un 22,43% més que el mateix NASDAQ COMPOSITE.


Casualitat conjuntural esperonada per la pandèmia? Bé sembla que no, donades les expectatives de consum en aquest segment de les mascotes que s’anava ja perfilant abans de la pandèmia, especialment alienades amb l’evolució econòmica asiàtica i nord-americana.

Reflexió final: caldrà sumar també les mascotes al moviment vegà en favor dels objectius de desenvolupament sostenible ODS?

46 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page