top of page

Els nous tele-migrants

Updated: May 12, 2020

El SARS-CoV-2 ha posat de moda el prefix “tele”: tele-treball, tele-formació, tele-compra i tele-assistència. Tanmateix l’esmentat prefix esdevindrà alhora un nou “virus” social que anirà cobrint també altres aspectes de les nostres activitats i costums.

Fins ara la globalització era considerat un fenomen “hipòcrita” interessat només en el lliure moviment de capital, béns i serveis, però en cap cas en el lliure moviment dels treballadors. En la societat postCOVID-19 la globalització assolirà aquesta fita sota el format dels telemigrants.


La reflexió emergeix per sí mateixa: si podem tenir un treballador amb teletreball a 30 km, què ens impedeix de forma insalvable que estigui a 8.000 km, desenvolupant tasques de suport per exemple?


Assenyadament es podrà contraargumentar que la presencialitat no podrà ser totalment substituïda per un Skype, un Zoom o un Temawork... Certament! Però fins i tot aquestes tele-relacions restaran superades ben aviat per l’evolució de les tecnologies de realitat virtual, on tots ens connectarem i ens trobarem treballant en una sala virtual, amb el projecte ja visualitzat sobre la taula en 3D, en el que ja es comença a nomenar com els digitals twins.


Pel que fa a les enginyeries, principal calador de RRHH per implementar els telemigrants, els sistemes universitaris d’EUA i UE ofereixen respectivament al mercat laboral uns 191.000 i 152.000 graduats anuals de mitja, essent els salaris anuals de 111.000 $ i 62.000 $ respectivament de mitja.


Els sistemes universitaris dels BRICS, en concret els ubicats a l’Índia i Rússia, ofereixen anualment al mercat laboral uns 1.500.000 i 450.000 nous enginyers respectivament, amb un sou laboral que en el cas de l’Índia és de 12.000 $ anuals. També és cert, i això ho reconeix la mateixa premsa econòmica de l’Índia, que només un 20 % dels graduats d’aquest país tenen el perfil suficient per treballar en una multinacional. Però tot i això aplicant aquest percentatge o fins i tot més baix fins, en números absoluts tenim una bona quantitat de potencials telemigrants, que de ben segur les companyies de l’OCDE tindran sobrat marge per pagar incentivats salaris.

144 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page