top of page

Els centennials: la nova catarsi

Updated: Nov 28, 2021

Tothom té clar que el món postcovid serà un procés de catarsi social i econòmica. Tanmateix, en el batibull de reflexions i consideracions, no estem considerant que aquest nou temps també vindrà aparellat amb l’emergència de la generació Z o els centennials, una generació amb una clara voluntat de redissenyar moltes coses, considerant el món - una mica maltret - que els hi deixarem en herència.


Els centennials estan caracteritzats per ser ja els digital natives, és a dir els nascuts a partir de 1995, en un temps on ja ha consumat bona part de la transició del món analògic al digital.


L’emergència d’aquesta generació tindrà impacte especialment en el món de la formació, l’empresa i el màrqueting, considerant que ens trobarem globalment davant de perfils humans amb les seves pròpies i noves característiques d’estudiar, treballar i valorar ofertes de mercat.


Abordo en aquest snapthought cadascuna d’elles, reflectint el darrer informe que ha realitzat i publicat Spotify aquest mateix any.


Catarsi en l’ensenyament


Els centennials tenen clar que no volen estudiar tal com ho han fet les generacions anteriors. D’entrada un terç d’ells ja consideren que els estudis, especialment universitaris, no tenen sentit en un món on la majoria de les coses canvien a un ritme trepidant. Aquest segment opta pel que podríem dir la formació tipus scrappy - sobre la marxa - en un format online. Un altre terç d’ells optarà per cursar estudis reglats però orientats a l’adquisició d’una expertesa “immediata”. A Nord-amèrica per exemple, estaríem parlant de les trade schools (serien els nostres CFGM) i les community schools (els nostres CFGS). Pel que fa a l’altre terç, sí que voldrà estudiar formacions superiors (els nostres graus universitaris), però tenen clar que no volen enclaustrar-se quatre anys en un campus universitari o High School segons el mètode tradicional. Aquest segment dels centennials cerquen fórmules d’estudis universitaris obertes, en estructures fonamentalment online, on del teaching del campus es passi al learning d’un ecosistema universitari flexible, permeable a la realitat i no necessàriament sincrònic.

Catarsi en el món laboral


Els millennials, els predecessors dels centennials, retenen encara la voluntat i l’interès de treballar laboralment en una empresa. En els centennials això canvia considerant la seva mentalitat DIY (Do It Yourself), independent i creativa. Estan molt més motivats per emprendre que per treballar laboralment per un altre. L’economia que els tocarà viure, basada en tech platforms plenes d’oportunitats, els facilitarà aquesta emprenedoria. Per altra banda són conscients del pobre llegat que rebran en herència: salaris en general basats en el gig work (treball provisional i amb una remuneració mediocre en relació a les seves potencials capacitats creatives). Davant d’aquest context, ells ja consideren que els formats laborals tradicionals no els hi oferiran bones expectatives i comparativament amb l’emprenedoria, tenen poc a perdre i bastant a guanyar. En aquest sentit les empreses, si volen comptar amb la seva creativitat, no serà fonamentalment via la relació empresa-treballador, sinó via la relació empresa-emprenedor.


Catarsi en el màrqueting


Fins ara el primer sentit que hem prioritzat en les comunicacions i en les interaccions personals o comercials ha estat la vista: comprem pels ulls i ens informem i valorem pels ulls, llegint pantalles i monitors d’ordinador. Els centennials valoren però el sentit de l’oïda molt més que els seus antecessors. Els hi agrada interactuar amb els smart speakers, assistents basats en la comunicació oral, on personalitzen la veu de l’artefacte per fer-la més propera. L’oïda com a canal d’informació es tant rellevant en ells, que fins i tot, per conèixer als seus pares, una de les eines que empren és escoltar la seva música (70 % dels centennials americans ho han fet). Això implicarà que el nou paradigma del màrqueting haurà de tenir la “veu humana” com un canal important de comunicació. Els postcast d’àudio i personalitzat per cada client, o potencial client, adquiriran rellevància. És aquí on Spotify vol incidir òbviament.

En fi, molt interessant el món dels centennials pels qui ja estem casi en un altra “galàxia” generacional.

114 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page