top of page

Desmitificant la intel·ligència artificial, per ara

Ha estat abundant la literatura periodística que s’ha fet ressò d’entitats relacionades amb la intel·ligència artificial (IA) per haver “anticipat” l’aparició d’una malaltia vírica, i per lloar els avantatges que el deep learning i el GeoIA pot tenir en relació amb la salut pública.


Entre elles destaquen BlueDot i HealthMap. La primera, una startup de nacionalitat canadenca, que analitza cada 15 minuts, 24 hores al dia, set dies a la setmana, més de 100.000 bases de dades d’arreu en 65 idiomes, excloses però les xarxes socials, per les “distorsions” que segons ells, pot suposar la informació recollida en elles en temps d’estres social.

Aquesta entitat el 31 de desembre de 2019 ja va anticipar que la ciutat Wuhan seria el primer epicentre d’aquesta nova contaminació vírica. La segona entitat, adscrita al Boston Children Hospital, es va anticipar en un dia, és a dir el 30 de desembre, en emetre una alarma sobre la potencial pandèmia.


Tanmateix el mateix dia 30 de desembre, el Doctor Peter Daszak en nom de ProMED (USA), una organització no governamental que connecta en el món més de 83 mil epidemiòlegs i experts en sanitat pública, fruit del va i ve de comunicacions en el si de la xarxa d’experts de ProMED, adverteix d’una greu “neumonia” a Wuhan (enllaç: https://promedmail.org/promed-post/?id=6864153). Cal esmentar que aquesta entitat va tenir un paper molt rellevant en l’anticipació de les pandèmies MERS, Zika i Ebola, anticipant-se una mitja de 18,5 dies a la Organització Mundial de la Salut (OMS).

Cal posar en relleu en aquest punt de l’escrit, que pel que fa a les organitzacions o administracions públiques (OMS, CDC...) sustentades amb els impostos dels ciutadans, quan en una pandèmia els “dies són or”, les primeres alertes varen ser a partir del dia 6 de gener.


La intel·ligència artificial (IA) ha tingut un paper destacat i rellevant en la seqüenciació del genoma del COVID-19. Ara bé, que la IA tingui una capacitat predictiva més enllà de la humana en temes de sanitat? Per ara... desmitifiqui-m’ho.

45 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page