top of page

Amb la bossa ben plena !

En el malt temps econòmic la dita cash is king troba la seva especial rellevància. Quan les coses no van especialment bé, res millor que tenir el moneder ben farcit de bitllets.

I això és el que els passa a les principals nou empreses tecnològiques nord-americanes en electrònica, informàtica i telecomunicacions, les famoses Alphabet, Apple, Microsoft, Facebook, Cisco..., les quals un cop descomptats tots els seus deutes, tenen de forma consolidada la quantitat de $325 bilions en els seus bancs per disposar de forma immediata. A més si els hi sumem els $267 bilions que totes elles han de cobrar en aquest any, relatiu a inversions a curt termini en l’actiu del balanç, suma la quantitat total de $592 bilions per disposar en aquest any.


Com que això són números en fred, per il·lustrar-los millor, mirem què podríem comprar amb aquests diners avui dia.


Si considerem que en l’economia del post-COVID19 tres sectors econòmics resultaran rellevants: telecomunicacions, economia sostenible i sanitat, i considerant evident que el primer sector ja és el seu, podríem destinar-los a empreses dels altres dos sectors. Quines? Donem una ullada.


Amb relació a l’economia sostenible un tema seria la mobilitat elèctrica, i en aquest sector TESLA és una “peça de caça” a considerar, i més quan la seva acció han pujat ara com ara des de gener un 2,1 % (sembla immunitzada al sotrac econòmic de la pandèmia). El valor en Borsa de la companyia és $133 bilions (TSLA), superant per exemple la capitalització de la Wolkswagen europea. Si la compréssim, encara ens resten $459 bilions per poder sortir a comprar moltes més coses !


Cap on mirem ara? Tema relacionat amb biotech? Tenim per exemple la primera empresa americana del sector, Amagen Inc amb valor de $138 bilions (AMGN). Ens resten molts diners fins i tot ara després d’aquesta compra. Alternativament potser, es pot comprar la primera empresa farmacèutica nord-americana Johnson & Johnson amb un valor de capitalització en borsa de $399 bilions (JNJ).


En qualsevol cas resultarà molt interessant fer el seguiment de la seva desbordant tresoreria !


El món (econòmic) serà seu !

100 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page